ساخت قالب وکیوم فرمینگ

ساخت قالب وکیوم فرمینگ در ریخته گری از مدل اولیه ساخته شده با روش قالب گیری ماسهای قالب میشود و آلومینیوم ذوب شده را درقالب ماسه ای به وسیله راهگاه هدایت میکنند و آلومینیوم ذوب شدهپس از سرد شدن شکل مدل اولیه ساخته شده را بخود میگیرد در ساخت بعضی از قالبها از مدل اولیه … ادامه خواندن ساخت قالب وکیوم فرمینگ